Inburgeren

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bepaalt of iemand verplicht is om in te burgeren. Wat diegene daarvoor moet doen, staat in de Wet Inburgering. Onze medewerkers zijn goed op de hoogte van deze wet. Onze kennis over deze wet ontwikkelt zich mee met elke verandering en aanpassing. Daardoor kunnen wij op maat elke immigrant goed informeren, advies geven en helpen bij diens inburgering.