Wet Inburgering 2013

Als u verblijfsrecht hebt gekregen in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2021, dan gelden voor u de regels van deze Wet Inburgering. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bepaalt of u verplicht bent om in te burgeren. U moet uw inburgering zelf regelen. U moet er dus zelf voor zorgen dat u de Nederlandse taal leert en dat u kennis krijgt van de Nederlandse samenleving.

Als u in Amersfoort of Leusden woont en eerst in het Asielzoekerscentrum (AZC) hebt gewoond, krijgt u van ons een vast contactpersoon. Deze nodigt u uit voor een gesprek. Dit gesprek is een kennismaking, maar het gaat ook over uw inburgeringsplicht. Samen met uw contactpersoon spreekt u af wat u gaat doen. Uw contactpersoon helpt u waar u dat nodig hebt.