Cursus B1-route (MBO EVA)

Deze intensieve cursus is voor u bedoeld als u na een half jaar wilt starten op het MBO EVA. U leert lezen, schrijven, spreken en luisteren en krijgt les in Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Ook krijgt u onder andere les in rekenen, sport en is het participatieverklaringstraject een onderdeel van het lesprogramma. 

Na deze cursus kunt u zich aanmelden bij het MBO EVA.

Aanmelden

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op 033 461 95 20.