Cursusovereenkomst

Als u bij Taalschool Integratiewerk taallessen volgt moet u een cursusovereenkomst tekenen. In de overeenkomst staat wat wij met elkaar afspreken en welke rechten en plichten u hebt.

Taalschool Integratiewerk wil graag dat u deze cursusovereenkomst begrijpt en daarom hebben we video's gemaakt. In deze video's wordt in het Arabisch, Engels, Farsi of Tigrinya verteld wat er in de cursusovereenkomst staat.