Cursus B1-route

U leert lezen, schrijven, spreken en luisteren tot en met niveau B1 en krijgt les in Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Deze cursus is voor u bedoeld als u een middelbare of hogere schoolopleiding hebt afgerond. Aan de hand van verschillende thema’s leert u de Nederlandse taal. De thema’s gaan over boodschappen doen, vervoer, wonen, geld, gezondheid, kinderen, werk zoeken.

Na deze cursus kunt u zich aanmelden voor het inburgeringsexamen.

Aanmelden

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op 033 461 95 20.