Uitgeprocedeerd

Iemand die (bijna) uitgeprocedeerd is en in de gemeente Amersfoort woont, kan begeleiding vragen bij Integratiewerk. De consulent verblijfsrecht gaat met de klant in gesprek en kijkt wat de kansen zijn op rechtmatig verblijf in Nederland. Hiervoor zoeken we contact met een advocaat. Heeft de klant zicht op een kansrijke procedure, dan blijft de ondersteuning in stand. Als blijkt dat er geen kans is op een toekomst in Nederland, dan gaat de consulent in gesprek over terugkeer naar het land van herkomst.

Platform

Integratiewerk is voorzitter van het Platform voor (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers. In het Platform zitten medewerkers van de Raad van Kerken, Vluchtelingenwerk Midden Nederland en Kwintes. Samen overleggen we over een aanvraag omtrent ondersteuning van een (bijna) uitgeprocedeerde asielzoeker. Ondersteuning kan bestaan uit begeleiding en leefgeld (maximaal 3 maanden).

Het Platform is bereikbaar via de secretaris, Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker Protestantse Gemeente Amersfoort 033 463 77 95 dowamersfoort solcon.nl

Criteria voor leefgeld

Criteria voor Bed Bad en Brood regeling