Privacyreglement

Medewerkers van Integratiewerk moeten zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgaan. Persoonlijke gegevens zijn uw adres, geboortedatum, BSN, het verloop van uw inburgering, enzovoort.

Integratiewerk heeft gegevens van u nodig om u goed te kunnen begeleiden. Daarom legt Integratiewerk gegevens vast. Alleen medewerkers van Integratiewerk kunnen deze gegevens zien. Integratiewerk deelt deze gegevens niet met anderen, tenzij u toestemming heeft gegeven of omdat het moet van de wet.

Deze gegevens zijn goed beveiligd. De directeur van Integratiewerk is daar verantwoordelijk voor. Alle medewerkers die gegevens kunnen zien hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

U mag altijd aan de begeleider vragen om uw gegevens in te zien. U mag ook om een kopie vragen. Als er een fout in staat mag u vragen om de fout te herstellen.

Integratiewerk bewaart uw gegevens vijf jaar.

Integratiewerk heeft een privacyreglement in het Nederlands. Dit reglement wordt uitgelegd met behulp van video's in het Arabisch, Engels, Farsi of Tigrinya.