Privacyreglement

Medewerkers van Integratiewerk moeten zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens omgaan. Persoonlijke gegevens zijn je adres, geboortedatum, BSN, hoe de inburgering verloopt enz.

Integratiewerk heeft gegevens van je nodig om je goed te kunnen begeleiden. Daarom legt Integratiewerk gegevens vast. Alleen medewerkers van Integratiewerk kunnen deze gegevens zien. Integratiewerk deelt deze gegevens niet met anderen, tenzij jij toestemming hebt gegeven of omdat het moet van de wet.

Deze gegevens zijn goed beveiligd. De directeur van Integratiewerk is daar verantwoordelijk voor. Alle medewerkers die gegevens kunnen zien hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Jij mag altijd aan de begeleider vragen om je gegevens in te zien. Je mag ook om een kopie vragen. Als er een fout in staat mag je vragen om de fout te herstellen.

Integratiewerk bewaart jouw gegevens vijf jaar.

Integratiewerk heeft een privacyreglement in het Nederlands. Dit reglement wordt uitgelegd met behulp van video's in het Arabisch, Engels, Farsi of Tigrinya.