Klachtenreglement

Voor Integratiewerk staan kwaliteit en aandacht voorop. Toch kan het gebeuren dat u zich door Integratiewerk of door een medewerker van Integratiewerk niet goed behandeld voelt. U kunt dan een klacht indienen.

Integratiewerk heeft een klachtenreglement in het Nederlands. Dit reglement wordt uitgelegd met behulp van video's in het Arabisch, Engels, Farsi en Tigrinya.