Uitgeprocedeerd

Iemand die (bijna) uitgeprocedeerd is en in de gemeente Amersfoort woont, kan begeleiding vragen bij Integratiewerk. De begeleider verblijfsrecht gaat met de klant in gesprek en kijkt wat de kansen zijn op rechtmatig verblijf in Nederland. Hiervoor zoeken we contact met een advocaat. Heeft de klant zicht op een kansrijke procedure, dan blijft de ondersteuning in stand. Als blijkt dat er geen kans is op een toekomst in Nederland, dan gaat de begeleider in gesprek over terugkeer naar het land van herkomst.

Platform

Integratiewerk is voorzitter van het Platform voor (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers. In het Platform zitten medewerkers van de Raad van Kerken, Vluchtelingenwerk Midden Nederland en Kwintes. Samen overleggen we over een aanvraag omtrent ondersteuning van een (bijna) uitgeprocedeerde asielzoeker. Ondersteuning kan bestaan uit begeleiding en leefgeld (maximaal 3 maanden).

Criteria voor leefgeld

Criteria voor Bed Bad en Brood regeling