Raad van Toezicht

Annerieke van der Vegt is directeur bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden: Peter Coenen (voorzitter), Bob Mohr, Bahreddine Belhaj, Bertien Houwing en Lise van Oortmerssen, en twee trainees: Fouad Himich en Diana Owusu. De Raad van Toezicht is onbezoldigd.