Financiële jaarstukken 2022 (ANBI)

Download voor de ANBI de balans per 31 december 2022 en de staat van baten en lasten over 2022.

RSIN 0090.68.181.

Nummer Kamer van Koophandel: 41189107.